Power joga

Rezervace zde

Power jogu u nás cvičí Věra Malá více o lektorce v sekci náš  tým.

Co je to Power joga

    Poweryoga je styl cvičení, který využívá pozic z klasické jógy. Tyto pozice (ásány)jsou plynule opakovány jedna za druhou s prvotním zaměřením pozornosti na dech. Touto soustředěností při cvičení se docílí uvolnění, relaxace, odstranění napětí a stresu.

    Cvičení je prováděno plynule, pohyb a dech jsou vědomě řízeny. Při cvičení poweryogy uvolníte, protáhnete a posílíte svaly celého těla. Cílem pravidelného cvičení poweryogy je navození harmonie těla a mysli.

    Poweryoga převážně zatěžuje souměrně svaly celého těla v klidném a pomalém způsobu provádění jednotlivých pozic. Souměrnost spočívá v paralelním posílení jednoho svalu a protažení druhého svalu. Současně se věnuje pozornost k plynulému dýchání, které je podstatou cvičení.

    Poweryoga zlepšuje flexibilitu, sílu, zachovává přirozenou hybnost kloubů, vyrovnává skoliotické držení těla, vyrovnává diference těla, zlepšuje hybnost a pružnost páteře, zlepšuje průtok energie tělem, ovlivňuje peristaltiku, trávení, ovlivňuje vnitřní prostředí těla- orgány a vnitřní procesy. Rozvíjí psychickou a fyzickou kondici současně. Dynamičnost tohoto cvičení má tedy vliv i na kondici a tvarování těla.

    Učí průběžně kontrolovat dech, učí průběžně a klidně dýchat, učí pracovat silou s tělem v rámci provádění pozic a dává rozměr mnoha novým poznatkům, které jindy nemáte možnost prožít, zažít. Je to cesta, která nekončí, a která Vám umožňuje stále objevovat své prožívání, tělo, duši. Zpočátku člověk vnímá jen fyzično – cvičení a ovládání těla. Později se přidá i prožitek a při pravidelném cvičení zpozorujete nejen změny na Vašem těle, ale i změny ve Vaší mysli.