Vítejte a udělejte si na sebe čas

Jsme občanské sdružení(zapsaný spolek), jehož cílem je všestranná podpora rozvoje zdravého životního stylu na území České republiky.

Každý z Vás, komu je toto téma blízké, je vítán a budeme vděčni za jakoukoli pomoc či nápad.

Základní činnosti lze rozdělit do těchto oblastí

Mimo vlastních aktivit poskytujeme zázemí i pro komerční aktivity, které souvisí se zdravým životním stylem.

Sídlíme na Bezručove 21 v Tišnově.
 

Naše aktivity však máme po celé republice i v zahraničí. Více v jednotlivých sekcích menu. 

 

Naším cílem je jednoduše řečeno hledat cesty jak si udělat čas pro sebe a .... :-)

 

Popis činnosti Čas pro sebe z.s.

             Cílem činnosti Čas pro sebe z.s. je všestranná podpora rozvoje zdravého životního stylu na území České republiky. Zdravým životním stylem jsou myšleny veškeré aktivity vedoucí ke zlepšení zdraví občanů, snížení stresového zatížení organismu, snížení nadváhy, zkvalitnění stravovacích návyků atd. Patří sem pohybové aktivity, animoterapie, psychohygiena, regenerace, výlety, výživa a mnoho dalších, ale hlavně najít si čas pro sebe. Jde především o pomoc občanům České republiky, najít rovnováhu mezi jednotlivými rolemi, rodina, práce, přátelé, hobby atd. tak, aby nedocházelo ke strádání nikoho ze zúčastněných a tím zvyšování negativního stresového zatížení a negativního ovlivňování zdraví v jakékoli rovině. Pomáháme rodinám najít si čas na společné rodinné aktivity, pohybové aktivity, kulturu, tvoření, setkávání atd. Díky tomu snižovat zatížení a zvýšit tím schopnost adaptability na stresové impulzy. Našich cílů dosahujeme pořádáním seminářů, výletů, workshopů, pravidelnými pohybovými aktivitami atd. Naše předsevzetí se nám daří naplňovat a daří se nám fungovat především z vlastních zdrojů.
Přibylo tematických výletů, kde se zapojují opravdu celé rodiny včetně tatínků a prarodičů. 

KAŽDÝ KDO SE CHCE PODÍLET NEBO MÁ NĚJAKÝ NÁPAD JE VÍTÁN

 

Naše aktivity byly podporovány z dotací JMK, MPSV a Města Tišnova


Historie projektu

Co nás vedlo k nápadu začít s Časem pro sebe?


Naši uživatelé

Kdo jsou naši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý.