Co je to Hipoterapie

Co je to Hipoterapie ?

Hipoterapie je jedním z oborů hiporehabilitace.

Vymezení oboru hipoterapie:

Hipoterapie (HT) je metoda fyzioterapie využívající přirozený pohyb koně v kroku jako stimul a rehabilitační prvek. Krok koně se promítá do trojrozměrného pohybu koňského hřbetu, který se stává pro terapii jedinečnou balanční plochou. Cílem je správné zasazení klienta do pohybu kráčejícího koně, dosažení pohybové souhry klienta s pohybem hřbetu koně a jemné koordinace případných změn. Tím dochází k aktivaci ať už retardovaných nebo postižených pohybových programů, které jsou způsobeny poruchou CNS, onemocněním nebo úrazem. Toto programování pohybových vzorů, které, je-li odborně vedeno proškoleným fyzio/ergoterapeutem má významný pozitivní dopad na pohybové funkce klienta. (převzato ze serveru České hiporehabilitační společnosti)

  • terapie se odvíjí od podrobné  anamnézy klienta, zahrnující nejen aspekty medicínské, ale i rodinné či pracovní tak, aby terapie mohla být dózována optimálně, s ohledem k jeho individuálním podmínkám a požadavkům
  • Podmínkou zařazení klienta do terapeutického programu je vstupní vyšetření, vyplnění závazné přihlášky a seznámení s podrobnými pravidly, platnými pro provoz hiporehabilitace Čas pro sebe z.s.

Více informací o jednotlivých oborech a akualitách v hipoterapii naleznete na stránkách České hiporehabilitační společnosti