Kineziotaping, vědomé tejpování

Tejpování- není to jen o nalepení barevných pásků.

 

Poskytuje jak základní pomoc od bolesti, tak i zbavení se otoků, tejpování po chirurgických zákrocích, přípravu před sportovním a pracovním výkonem.

Lymfotaping - urychlení hojení hematomu po úraze - tejp byl naložen 4dni po úraze(pacient tomu nejdříve nevěřil) přetejpováno po 5ti dnech, závěrečná fotka 8 dní po aplikaci prvního tejpu - sundáno z důvodu kontroly u lékaře. Stejně efektivně se řeší otoky, bolesti v různých oblastech trupu i končetin.

   

 

Vědomé tejpování - komplexní systém tejpování žen v průběhu všech jejich životních etap.

 

 

Korekční tejpování růstových i vývojových vad u dětí i dospělých.