Mgr. Ľubica Kubicová - koordinátorka

 Mgr. Ľubica Kubicová - koordinátorka

email: KubicovaL@seznam.cz

telefon: 605 847 960

 

Absolventka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odbory etnológia, religionistika, muzeológia.

Dlhoročný aktívny člen viacerých neziskových organizácií, vedúca krúžkov pre deti 2-15 rokov, inštruktorka zväzu pre pobyt v prírode.

Dievča pre všetko z povolania.

Venujem sa organizácii aktivít spolku, vyhľadávaniu grantových možností, pripravujem a vediem projekty (v týme), iniciujem, podporujem i realizujem všelikeré komunitné aktivity. Načúvam ľuďom a snažím sa im v intenciách práce spolku pomáhať.

Tišnovský lokálpatriot, chronický optimista a nadšenec.