Hana Uřídilová

Hana Uřídilová

Statutární zástupce

Po dlouhém hledání jsem v sobě objevila své skutečné poslání - cítím se být povolána k tomu, abych povzbuzovala druhé v překonávání mnoha pochybností o sobě, o vlastní síle, schopnostech a možnostech. Pomáhám najít a posilovat sebeúzdravné schopnosti, které má každý z nás.

Ženám pomáhám odkrývat potlačené části ženství, které jsou jejich největším zdrojem síly, tvořivosti a radosti.

Pracuji jako lektorka seberozvojových kurzů, vedu ženské kruhy, poskytuji individuální poradenství – osobní rozvoj, zdraví, vztahy atd.

Navracím znovu do života rituály spojené se změnami v přírodě, přechodové rituály, osobní rituály a hledám jejich novou podobu pro dnešní svět.

Objevuji pro sebe i pro druhé dar vděčnosti, odpuštění, žehnání, léčení, sesterství, dar síly, propojení, sdílení…..

  • 12 let pracovala v mateřské škole jako učitelka, později jako ředitelka MŠ. Od roku 2008 provozuje poradnu pro osobní rozvoj, kde používá různé techniky a způsoby terapie, které sama prošla a naučila se na kurzech a seminářích během posledních 15 let. Zde se snaží pomoci lidem najít souvislosti ve svém životě, aby mohli vyléčit své fyzické i psychické bolesti. Vede víkendové kurzy a přednášky, např. Mapa života, Mapa našeho těla, Děti jsou naše zrcadlo, Umění vědomého rodičovství, Znovu objevená intuice, Léčivé svíce a jejich použití, EFT terapie pro domácí použití a spoustu dalších seminářů a přednášek.  (systém Psypos, Silvova metoda, SRT I. a II. Stupeň, Poznej svůj cíl Zdeňka Jordánová – všech 11 stupňů, EFT terapie, Matrix Re-birth (Sharon King, VB)).