Klub smích hostem Času pro sebe

16.02.2014 08:26

16.02.2014 16:00

Klub smíchu BOK vybízí odvážné i nevážné z blízkého i širokého okolí ke společnému prožití nedělního podvečerního času ... co nabízíme?! prosté a jednoduché CVIČENÍ vážení - cvičení Jógy smíchu, a to za účelem rozvoje a posilování našeho fyzického a psychického zdraví, imunity vůči nemocem, stresu i lidské hlouposti a také za účelem rozvoje a posilování mezilidských vztahů. Klub smíchu BOK bude probíhat za intenzivního vedení a nemalého osobního přispění tří zakládajících certifinovaných instruktorů jógy smíchu, tzv. smíchonošů ve složení Dlouhý TomÓMÓM, Široký MichaCHACHAl a Bystrozraká HaHAHAnka.
Ovšem bez Vás milí hosté to v pravdě nebude to pravé ořechové. Přijďte a všichni společně si užijeme smíchu dosytosti

 

...Slyšte, slyšte vážení - především Vy, jenž se v Tišnově 16.2. odpoledne na Klub Smíchu BOK již těšíte - alespoň tak jako my. Příští neděli touto dobou se dozajista budete cítit jako znovuzrození - smíchem probuzení i povzbuzeni. Po úvodním několikaminutovém informačním koktejlu vplujeme společně do cvičení na rozehřání a rozpohybování, následovat budou jednoduché cvičení prokládané hlubokým dýcháním, které má za následek fyzické a duševní uvolnění. Vyzkoušíme si různé aktivity podporující probuzení naší dětské hravosti, čímž se záhy dostaneme do fáze cvičení jógy smíchu. Absolvujeme cvičení ve skupině, v menších útvarech, ve dvojicích i sami za sebe.

—————

Zpět